Allmänt om internetutvecklingen

Även den dagliga användningen i hemmet ökar, framförallt i gruppen 66-75 år. Det blir allt vanligare att ha både dator, surfplatta och smart mobil. Det finns nu i genomsnitt 2,07 datorer och 1,3 surfplattor per hushåll. Åtta av tio har en smart mobil och nästan alla (98 %) har mobil.

I dag använder nästan alla svenskar internet. Andelen hushåll med dator har mer än tredubblats på 20 år och ligger sedan en tid tillbaka stabilt över 90 procent. Tiden som ägnas åt internet ökar för varje år. 2016 lägger vi lite drygt en femtedel av vår vakna tid på nätet.


Grön= Dator Blå= Internet Gul= Bredband Orange= Surfplatta


Källa för statistik är hämtad från  Bildresultat för iis   www.soi2016.se  I   www.iis.se

Söker du efter mer statistik angående internet vänligen besök  iis.se

Johansson & Winge AB  I Köp & sälj marknader I Reklamfilmer I Ny hemsida I Referenser hemsidor I Kontakta Johansson & Winge AB

Hemsida av Webbolo